9 maja br. był szczególnym dniem dla uczniów klas IV Szkół Podstawowych. Uczniowie tego dnia przeżywali Rocznice Pierwszej Komunii św. Ich aktywny udział we Mszy św. oraz białe alby podkreślały ważność tej rocznicy. Niech każda Msza św. niedzielna będzie dla nich świętem niosącym prawdziwą radość.   

 

ZOBACZ ZDJĘCIA