Liczba wiernych: 3250


Miejscowości położone na terenie parafii: Annapol (część), Bachorzew, Hilarów, Kadziak, Łuszczanów, Parzewnia, Tarce, Tarce Osiedle, Wilkowyja


Szkoły położone na terenie parafii:

 • Szkoły podstawowe:
  • Stowarzyszenie Edukacyjne Nasza Szkoła w Bachorzewie
  • Niepubliczny Zespół Szkół w Łuszczanowie
  • Zespół Szkół Zaradni Odważni Oryginalni w Wilkowyi
 • Szkoła ponadpodstawowa:
  • Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach

W administracji kościelnej i świeckiej parafia przynależy:

 • Diecezja Kaliska
 • Dekanat Żerkowski
 • Województwo wielkopolskie
 • Powiat jarociński
 • Gmina Jarocin