ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2021

PATRIS CORDE  (Ojcowskim sercem) LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z OKAZJI 150. ROCZNICY OGŁOSZENIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA PATRONEM KOŚCIOŁA POWSZECHNEGO