+ FRANCISZEK WILK

+ MAŁGORZATA SMOLIŃSKA w 3 rocz. śm.

+ JAROSŁAW STASZAK – od Teresy i Donaty Porzuckowiak

+ KAZIMIERZ ADAMCZAK – od Judyty i Miłosza Gendek z dziećmi

+ RYSZARD KĘDZIERSKI – od rodzin: Danuty i Jana Krause, Julity i Mariusza Pełczyńskich z dziećmi, Anny i Pawła Krause, Ilony i Artura Krause z dziećmi

+ STANISŁAW WALKIEWICZ – od kuzynów Kazimierza, Edwarda Walkiewicz
z rodz., oraz od rodz. Rzepczyk z Łuszczanowa

+ JAN RÓJ – od rodz. Przygodów z Bachorzewa

+ ALEKSANDER ŻAKOWSKI – od rodz. Przygodów

+ MARIA, STANISŁAW PRZYGODA i zm. z rodz. PRZYGODÓW

+ STEFAN, PELAGIA, MARIA SZEPS, MARIAN WALCZAK i zm. z tych rodzin

+ LUCYNA i BOGUMIŁ JAŃCZAK, MACIEJ JAŃCZAK, zm. z rodz. KORNASÓW, WALCZAKÓ i BOGUSZYŃSKICH

+ HENRYK HOFFMAŃSKI – od Krystiana Grzesiaka z mamą i Bożeną z Zawad

+ MARIOLA ZIĘCIAK – od rodz. Piechockich z ul. Polnej

+ WALDEMAR PEŁCZYŃSKI – od Jerzego Jerzyniaka z rodz.

+ MARIOLA PATERCZYK – od Lucyny i Andrzeja Kuczkowiaków z rodz. i Haliny Szwedo z rodz.

+ JÓZEF STASIK – od kuzyna Sławomira z rodz.

+ MARIA KUCHARZAK – od Mąkowej z rodz.

+ MARCIN MAŃCZAK – od rodz. Idziaszaków z Łuszczanowa

+ HELENA BURCHACKA – od rodz. Wałkiewiczów i Tomaszewskich z Żerkowa

+ JÓZEF HAŁAJDA – od rodz. Grzebyszaków i Grzempowskich z Kadziaka

+ ANDRZEJ WASIELEWSKI – od Marii Pakulskiej z rodz.

+ LESZEK WIELIŃSKI – od kuzynki Aldony i Grzegorza z Kurnika

+ STEFAN BŁASZCZYK – od rodz. Koziek

+ MARIA TELEGA – od rodz. Kubickich

+ MARIAN WIATROWSKI – od rodz. Rosiejków i Cugra oraz rodz. Cugrów z Antonina

+ KALIKST BISKUPSKI – od Magdaleny i Patryka Bieniaś z dziećmi

+ STANISŁAW MAJUSIAK – od rodz. Andrzejczaków z Wilkowyi

+ KAZIMIERZ ŁĄCZNY – od Zenona Silińskiego z rodz. i Jana Silińskiego z rodz.

+ ANDRZEJ JEDWABNY – od Od kuzynki Krystyny z rodz.

+ ANIELA CZEPUŁKOWSKA – od brata Daniela z żoną i rodz. z Pleszewa

+ KAZIMIERA PACANOWSKA – od Alicji Pakulak i rodz. Łukasiewiczów

+ BARBARA MARECKA – od rodz. Przygodów z Bachorzewa

+ MARIA PISKORSKA – od rodz. Ostojskich z Wodzisława Śląskiego

+ JAN ZGORSZCZAK – od rodz. Walkiewiczów z Łuszczanowa

+ BARBARA NIEWIADA – od Ireny Banaszak, rodz. Grzesiaków z dziećmi i rodz. Moszyków z synem

+ LEOKADIA PIĄTKOWSKA – od wnuczki Kasi z rodz.