Diecezja Kaliska została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w dniu 25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus

  • patron - św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, Opiekun Zbawiciela
  • kościół katedralny pw. św. Mikołaja w Kaliszu
  • kościół konkatedralny pw. św Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim
  • obszar: 10 800 km2
  • liczba wiernych: 732 000
  • dekanaty: 33
  • parafie: 283