Sakramentalia są to znaki ustanowione przez Kościół, które z pewny podobieństwem do sakramentów sprawiają skutki, przede wszystkim duchowe, dzięki modlitwie Kościoła. Sakramentaliami są rozmaite błogosławieństwa i poświęcenia osób, rzeczy, miejsc.

Ważne miejsce wśród sakramentaliów zajmują błogosławieństwa. Zawiera się w nich uwielbienie Boga za Jego dzieła i dary, a równocześnie modlitwa wstawiennicza Kościoła, by ludzie mogli używać darów Bożych w duchu Ewangelii. (KKK 1678)

Poza liturgią życie chrześcijańskie jest podtrzymywane przez różne formy pobożności ludowej, zakorzenione w rozmaitych kulturach. Kościół popiera formy religijności ludowej, wyrażające zmysł ewangeliczny i ludzką mądrość, wzbogacające życie chrześcijańskie, ale równocześnie czuwa, by je rozświetlać światłem wiary. (KKK 1679)


Sakramentalia dzielimy na:

  • błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków itp.).
  • poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika, opata, lektora, akolity itp.).
  • egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Obrzędy sakramentaliów zawierają poświecenie wszelkich przedmiotów religijnych, duszpasterze dokonują po każdej Mszy św. na prośbę wiernych.