XXV NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.09.2021

1. Można nabyć Opiekuna, jest Gość Niedzielny i Mały Gość Niedzielny.

2. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.00.

3. Stowarzyszenie pomocy misjonarzom Pro Missio nadesłało podziękowania dla Parafian za udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

4. Uprzejmie informuje, że po konsultacjach z Radą parafialną zostały podjęte decyzje o przystąpieniu do następujących prac remontowych:

I. Prace remontowe w kaplicy cmentarnej

II. Renowacja kapliczki św. Barbary

5. Od dzisiejszej niedzieli po każdej Mszy św. niedzielnej, dzieci będą otrzymywały tzw. Ziarno, jest to tekst Ewangelii niedzielnej oraz zadanie do wykonanie przez dziecko. Karteczki z Ziarnem dzieci mogą zbierać do segregatorów. Fragment kartki z rozwiązaniem mogą natomiast przedstawić katechetą w szkołach. Zapraszamy dzieci po Mszy się do obioru pierwszego egzemplarza Ziarna.

6. W piątek odbył się pogrzeb śp. Gabrieli Pawłowskiej lat /82/ z Łuszczanowa, w sobotę śp. Ewy Ratajczak lat /66/ z Kadziaka. Wieczny odpoczynek…