Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja!

Drodzy Parafianie i Goście

Niech światło wiary, które promieniuje od Zmartwychwstałego Pana, umacnia w budowaniu dobra każdego dnia, a zadziwienie nad pustym Grobem prowadzi do postawy wdzięczności za łaskę wiary w zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, które przypieczętowało pojednanie Boga z człowiekiem i związało Niebo z ziemią, będzie źródłem nieustannego światła dla naszych serc i umysłów. Niech rozświetli nasze drogi rozpraszając wszelkie mroki doświadczeń, których życie w obecnej sytuacji nie szczędzi nikomu. Radosnego i pełnego pokoju przeżycia Świąt Wielkanocnych.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  Z darem modlitwy

                                                                            ks. Robert Szymura                                                                                                     ks. Krzysztof Duchnowski

                                                                                     Wikariusz                                                                                                                              Proboszcz