Życzenia Bożonarodzeniowe

        „Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje Panie, zstąpiło z nieba z królewskiego tronu.”     Mdr 18,14

                                                                                                                                   

 

Drodzy Parafianie i Goście

                W ciszy betlejemskiej stajenki Boże Słowo stało się Ciałem. Wraz z Maryją i Józefem kontemplujmy tę niepojętą Tajemnicę.                                                                                                                                                                                                             
       Niech serca nasze otwierają się na nadzieję płynącą z betlejemskiej szopki i niech żyją jej przesłaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Błogosławieństwo Bożej Dzieciny niech wypełnia nasze codzienne życie i owocuje w nadchodzącym 2023 roku.                   

                          Wraz z życzeniami zapewniamy o naszej modlitwie prosząc dla Was o potrzebne łaski.

                                              

ks. Jędrzej Grobelny   ks. Krzysztof Duchnowski
Wikariusz     Proboszcz

 

Galeria zdjęć

wstecz