XIII Tydzień Biblijny

III Niedziele Wielkanocna rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny w Kościele katolickim w Polsce, którego motywem przewodnim są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

 

 

 

Tematem tegorocznego, trzynastego Tygodnia Biblijnego jest Eucharystia jako „święta Wieczerza”. Odnosimy się w ten sposób do hasła roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Chcemy zobaczyć ta świętą Wieczerzę jako zbawczą celebracje, podczas której Kościół, czyli my, wierzący, zgromadzeni dzięki łase wiary, otrzymujemy „Prawdziwy Chleb z nieba”. Chrystus uroczyście złożył uczniom, wierzącym w niego, obietnicę: „Ojciec mój da wam prawdziwy Chleb z nieba” (J 6,32). Ten niezwykły Dar udzielany jest ludziom przez Boga po zmartwychwstaniu Jezusa – podczas „świętej Wieczerzy” – w dwóch postaciach: Ewangelii i Eucharystii.

Warto więc w tym tygodniu pochylić się nad następującymi fragmentami Ewangelii:

1. Poniedziałek J 6,22-29

2. Wtorek J 6, 30-35

3. Środa J 6, 35-40

4. Czwartek J 6, 44-51

5. Piątek J 12, 24-26

6. Sobota J 6, 55.60-69

Zapraszamy także do przeżywania Tygodnia Biblijnego razem z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej, od poniedziałku do soboty, godz. 15:40 „Jam jest chleb życia”. Rozważania biblisty ks. Mariusza Górnego, paulisty.

Galeria zdjęć

wstecz