16 grudnia 2022 odbyło się spotkanie opłatkowe Liturgicznej Służby Ołtarza, wraz z rodzicami. Spotkanie poprzedziła Eucharystią, po której zawiązała się wspólnota stołu.