24 kwietnia jest Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Każdego roku kapłani z całej Polski pielgrzymują do Narodowego Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, kontynuując dziękczynienie księży, wyzwolonych z obozu KL Dachau dnia 29 kwietnia 1945 r, właśnie za przyczyną św. Józefa.

Przedstawiciele naszej parafii wraz z ks. Proboszczem Krzysztofem Duchnowskim, także uczestniczyli w tych uroczystościach. W minioną niedziele sami mogliśmy przeżywać Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego poświęcony ks. bp Franciszkowi Jedwabskiemu. Nasza pielgrzymka do św. Józefa była dziękczynieniem za Jego kapłaństwo i posługę, oraz prośbą o nowe powołania kapłańskie z naszej parafii.