Narodzenie Najświętszej Maryi Panny – święto Matki Boskiej Siewnej

8 września w Kościele Katolickim obchodzony jest za święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nie znana jest dokładna data przyjścia Maryi na ziemię, jednak z Ewangelii według św. Jana dowiadujemy się, że rodzicami Maryi byli św. Anna i św. Joachim, którzy w podzięce za wysłuchane gorliwe modlitwy o potomstwo, ofiarowali Ją w świątyni. (21 listopada Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny)

Dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny jest też powszechnie nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Zgodnie z dawnym zwyczajem, dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól można było zacząć orkę i siew. Ziarno siewne mieszano z kwiatami i ziołami, następnie przynoszono do świątyni, aby zostało pobłogosławione przez Bożą Rodzicielkę. Ziarno ma też związek z Chlebem Życia, czyli Eucharystią. Matka Boża dała początek życia temu ziarnu, które jest najbardziej życiodajnym pokarmem. Narodziny Maryi i następujący potem czas czekania na pojawienie się przychodzącego Chrystusa, już wypełnionego proroctwa, jest dla ludu znakiem rodzenia się wyczekiwanego plonu.

Galeria zdjęć

wstecz