Nabożeństwo Wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

W sobotę 4. lutego, z racji pierwszej soboty miesiąca, grupa wiernych spotkała się w naszym kościele parafialnym na nabożeństwie pierwszych sobót miesiąca. Przez to nabożeństwo możemy wynagradzać Maryi za wszystkie grzechy popełnione przeciwko Matce Bożej i Jej Niepokalanemu Sercu. 

Mszę św. sprawował ks. wikariusz Jędrzej Grobelny, który tym razem w trakcie kazania wskazał na Maryję jako ,,Forma Dei” czyli Maryję godną nosić miano ,, formy Bożej’’, a więc Tej, przez którą Bóg przyjął postać człowieka. Św. Ludwik Grignion de Montfort pisał, że Maryja godna jest nosić miano „formy Bożej” (Traktat, nr 219). W „Tajemnicy Maryi” zapisał: „Maryja została nazwana przez św. Augustyna, i jest w istocie, żywym światem Boga , forma Dei. Oznacza to, że tylko w Niej Bóg Człowiek został ukształtowany wiernie tak, że nie brakuje Mu żadnej cechy Boskości, co więcej - tylko w Niej człowiek może zostać wiernie ukształtowany na wzór Boga, na ile ludzka natura jest do tego zdolna dzięki łasce Jezusa Chrystusa” . Na ile nasza  natura pozwala nam kształtować się w Maryi? Po Mszy Świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiono różaniec, w trakcie którego rozważano tajemnice radosne. Na koniec przystąpiono do rozmyślania nad piątą tajemnicą radosną: ODNALEZIENIE PANA JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Galeria zdjęć

wstecz