Nazwa pochodzi od łac. słowa „ministrare" co oznacza służyć. Ministranci służą Bogu, podczas sprawowania liturgii.
 

X przykazań ministranta

  • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
  • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
  • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Modlitwy ministranta

Modlitwa przed służeniem
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga który rozwesela młodość moją, do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po służeniu
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej świętej służby, spraw abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez cały dzień dzisiejszy i całe moje życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

W naszej parafii zbiórki ministrantów odbywają się w każdą sobotę ( z wyjątkiem pierwszej soboty miesiąca) w salce parafialnej o godz. 10:00.