Rysunek Oliwi z Wilkowyi.

Listopadowe Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.

5 listopada 2022r. odbyło się Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.

W dniu 5. listopada z racji pierwszej soboty miesiąca zebraliśmy się w naszym kościele parafialnym aby wynagradzać Maryi i Jej Niepokalanemu Sercu. Mszę św. sprawował ks. proboszcz Krzysztof Duchnowski. W trakcie homilii ks. proboszcz poprzez słowa refrenu psalmu : ,, Błogosławieni, którzy służą Panu” nawiązał do postaci Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II, a konkretnie do dwóch wydarzeń z Nim związanych. Pierwsze wydarzenie przypadło na datę 2. kwietnia 1981 roku, to podpisanie przez papieża Jana Pawła II dekretu, który umożliwiał rozpoczęcie procesu beatyfikacji Franciszka i Hiacynty, dwojga dzieci związanych z objawieniami w Fatimie. Drugim wydarzeniem był zamach na Jana Pawła II, który miał miejsce 13. maja 1981 roku na Placu św. Piotra. Według wielu specjalistów oraz samego zamachowcy Papież w tym zamachu powinien zginąć, jednak tak się nie stało. Niemal natychmiast cały świat zrozumiał, że to Matka Boża ocaliła Papieża Polaka. Po tym wydarzeniu Jan Paweł II zapoznał się z dokumentacją związaną z objawieniami w Fatimie i zrozumiał, że jeśli Rosja się nie nawróci, to nie dojdzie do odkupienia świata. Analizując dzisiejsze wydarzenia, które mają miejsce na Ukrainie, łatwo można dostrzec, iż wezwania Maryi z Fatimy sprzed ponad stu lat nadal są aktualne. Po Mszy Świętej przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówiono różaniec, w trakcie którego rozważano tajemnice radosne. Na koniec przystąpiono do rozmyślania nad drugą tajemnicą radosną: Nawiedzenie Świętej Elżbiety.

Galeria zdjęć

wstecz