Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w Niedzielę Zmartwychwstania

Głowa rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie jedna osoba z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Oto Słowo Boże.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Następnie kropi pokarmy wodą święconą.

Święte Triduum Paschalne

Triduum Paschalne stanowi szczyt i centrum roku liturgicznego. Kościół celebruje zbawcze czyny Chrystusa w dni, w których one się dokonały w historii. Triduum Paschalne w wymiarze liturgicznym obejmuje trzy doby. Rozpoczyna się wielkoczwartkową Mszą Wieczerzy Pańskiej. Trwa przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Szczytem Triduum jest Wigilia Paschalna. Triduum kończy się drugimi nieszporami niedzieli zmartwychwstania. Właściwie są to trzy święte noce. Pierwsza z czwartku na piątek, kiedy Chrystus po spożyciu Ostatniej Wieczerzy z uczniami został zdradzony przez Judasza. Noc z piątku na sobotę była nocą wielkiej ciszy kosmosu, bo ukrzyżowany Pan życia został pogrzebany. Poranek niedzielny zaś był świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Zbawcze czyny Jezusa, celebrowane bardzo uroczyście w dni Triduum Paschalnego, są istotną i jedyną treścią liturgii Kościoła. A każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego.

więcej

Plan transmisji

Plan transmisji Triduum Paschalnego i propozycje programowe na Wielkanoc Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz telewizji internetowej Dom Józefa.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

W minionych dniach przeżywaliśmy w naszej parafii Wielkopostne Dni Skupienia ze Świętym Michałem Archaniołem. Jego obecność była szczególna, ponieważ przez ponad tydzień mogliśmy cieszyć się metrowej wysokości figurą, która przedstawiała zwycięstwo świętego Michała nad szatanem. Nauki wielkopostne wygłosił ksiądz Przemysław Piątek ze zgromadzenia księży Michaelitów.

więcej

Odpusty w Roku Świętego Józefa

Z trwającym Rokiem Świętego Józefa związany jest dar specjalnych odpustów. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

Poniżej zamieszczamy teść Dekretu Penitencjarii Apostolskiej w sprawie odpustów w Roku Świętego Józefa.

więcej

W związku z trwającym Rokiem św. Józefa od 1 do 31 marca br. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, każdego dnia o godz. 20.30 będą „Marcowe wieczory ze św. Józefem” zakończone Apelem Jasnogórskim, jako czas duchowego przygotowania do Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Transmisja przez telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina.

 

 

Łaska nad łaskami - rekolekcje wielkopostne w roku Świętego Józefa

Łaska nad łaskami – nasze nawrócenie. Rekolekcje wielkopostne w roku Świętego Józefa   - to  rekolekcje z Radiem Rodzina Diecezji Kaliskiej i Telewizją Internetową „Dom Józefa” przygotowane przy współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Kaliszu. Serdecznie zapraszamy do udziału online w rekolekcjach za pomocą diecezjalnej telewizji internetowej Dom Józefa.

 

 

Wielki Post

Rozpoczął się Wielki Post w czasie którego szczególnie intensywnie staramy się odkrywać czym jest nawrócenie. Podczas obrzędu posypania głów popiołem w Środę Popielcową kapłan wzywa wypowiadając słowa z księgi Rodzaju: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”, lub słowa z Ewangelii św. Mateusza: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Sprowadzają się one w gruncie rzeczy do tego samego. Nawrócenie jest bowiem możliwe tylko wtedy, gdy spojrzymy na swoje życie w świetle Ewangelii. Słowo Boże pozwala zweryfikować wszystkie dziedziny naszego życia. Ale pamiętajmy, że nawrócenie jest przede wszystkim łaską samego Boga, jest darem rozpoczęcia na nowo. Ta nowość ma się przejawiać w zmianie naszego nastawienia, w odwróceniu się od zła, a zwróceniu się ku Bogu. Wielki Post ma bowiem być, jak pisze Papież Franciszek w Orędziu na Wielki Post 2021 czasem na odnowę wiary, nadziei i miłości.

więcej

Rozpoczynamy nowy rok kalendarzowy wraz z Maryją. Podejmujemy prośbę Pani Fatimskiej dotyczącą nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W naszej parafii odbyły się już dwa nabożeństwa pierwszo-sobotnie. Pierwsze miało miejsce 2 stycznia, natomiast drugie 6 lutego br. Rozpoczęliśmy je Mszą świętą o godz. 7:30, następnie adoracja prowadzona podczas której odmówiliśmy różaniec św. połączony z piętnastominutowym rozważania danej tajemnicy różańca świętego.

więcej

Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca

W naszej Parafii, 2 stycznia 2021 roku, dzień po Uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi rozpoczynamy nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca NMP, jako wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi. Nabożeństwo to będzie odbywało się w każdą pierwszą sobotę miesiąca i będzie wyglądał następująco:

  • od godz. 7.00 – możliwość spowiedzi św.,
  • godz. 7.30 - Msza św. w intencji wynagradzającej Niepokalanemu Sercu NMP,
  • po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzone rozważania połączone z modlitwą różańcową,
  • godz. 9.00 - błogosławieństwo Najświętszym sakramentem i zakończenie nabożeństwa.

Zapraszamy wszystkich do udziały w tym nabożeństwie.
 

więcej

Pasterka 2020

W naszej parafii tegoroczną pasterkę w kościele pw. św. Wojciecha w Wilkowyi sprawowaliśmy trzykrotnie. Pierwsza odbyła się o godz. 20:00, następna o 22:00 i ostatnia o 24:00. Natomiast w kaplicy w Tarcach Mszę świętą sprawowaliśmy o godz. 22:00. Uroczysta Msza święta rozpoczęła się symbolicznym wniesieniem figurki dzieciątka Jezus i złożeniem jej w żłóbku.

W homilii ksiądz wikariusz zwrócił szczególną uwagę na fakt, jakim jest przyjście samego Boga na świat. Boga, który przychodzi pierwszy do człowieka. Przychodzi pomimo jego słabości i grzechu. Swoim przyjściem wprowadza miłość, pokój i radość w świat przepełniony ciemnością grzechu. "Święty Paweł mówi o tych narodzinach, że przyniosą upragnione zbawienie. Promienie światła życia wiecznego będą dostępne do wszystkich, A Jezus swoim słowem pouczy nas jak trwać w tym świetle. Rozumnie, sprawiedliwie i pobożnie. Każdego roku obchodząc święta Bożego Narodzenia te słowa się realizują. Ludzie zmieniają swoje życie, otwierają się na Boga i bliźniego. Ta noc jest wyjątkowa bo Chrystus nie tylko rodzi się w skromnym żłobie, ale także w sercach ludzi."

Zobacz zdjęcia.

Boże Narodzenie

"A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami!" (J 1,14)

Drodzy Parafianie,
w święty czas Świąt Narodzenia Pańskiego, życzmy Wszystkim pełnego miłości spotkania z Emmanuelem - Bogiem z nami. Niech Jezus na nowo narodzi się w naszych sercach, niech wypełni je swoim pokojem. Bóg rzeczywiście jest pośród nas, a Jego obecność wnosi światło we wszystkie mroki ludzkiego istnienia. Niech Boże błogosławieństwo stale towarzyszy w czasie świątecznym i w całym nadchodzącym 2021 roku.

Z darem modlitwy przed Nowonarodzonym w tę Świętą Noc.

 

ks. Robert Szymura
Wikariusz

ks. Krzysztof Duchnowski
Proboszcz