Wakacje z Bogiem!

Zabierzmy z sobą Jezusa na szlaki naszych wakacyjnych wędrówek. Niech w tym czasie nie zabraknie codziennej modlitwy, niedzielnej Mszy świętej, świadectwa naszej katolickiej tożsamości.

więcej

Dekret Biskupa Kaliskiego odwołujący dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane

DEKRET

Wobec poprawiającej się sytuacji zagrożenia związanej ze stanem pandemii niniejszym, zgodnie z kan. 87 § 1 KPK, odwołuję z dniem 19 czerwca 2021 r. dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane udzieloną dekretem z dnia 12 lutego br., l.dz. 388/2021.

Jednocześnie przypominam, że w niedzielę i inne dni świąteczne wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy św. Każdy czyni temu zadość, jeśli bierze udział we Mszy św. gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, w sam dzień świąteczny lub też wieczorem dnia poprzedzającego (kan. 1247 - 1248 KPK).

Zachęcam osoby korzystające dotychczas z dyspensy do odnowienia więzi z Chrystusem obecnym w Najświętszej Eucharystii poprzez regularny udział we Mszy św. niedzielnej i przyjmowanie Komunii Świętej.

                                                                                                                                                                          bp Damian Bryl

 

 

Boże Ciało

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wierni dziękują Bogu za Dar Eucharystii, tę radość wyrażają poprzez uroczyste Msze Święte i procesje Eucharystyczne ulicami swoich miast, parafii aby zaprosić Chrystusa w te miejsca gdzie na co dzień żyją.

więcej

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Dnia 9 maja 2021r. w naszej parafii, jako wspólnota braci i sióstr w Chrystusie, przeżywaliśmy wielką uroczystość. Dwadzieścia troje dzieci po raz pierwszy w swoim życiu przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Jako mali przyjaciele Chrystusa, od tego wyjątkowego momentu, w pełni uczestniczą we Mszy św.

więcej

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Co trzeci zamęczony był Polakiem… Polski ksiądz – wróg wyjątkowy.

Z chwilą wybuchu wojny, do obozu zsyłano więźniów politycznych, osoby więzione za przekonania, a także ludzi uwięzionych w czasie łapanek. Stał się on miejscem kaźni m.in. polskich działaczy politycznych i samorządowych oraz polskich księży.

więcej

Odpust św. Wojciecha

W Czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystości Odpustowe ku czci św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i głównego patron Parafii. Sumie Odpustowej o godz. 11:00, przewodniczył ksiądz Proboszcz Krzysztof Duchnowski.

więcej

Niedziela Dobrego Pasterza

IV Niedziela Wielkanocna nazywana jest także Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu, jak i w całym nadchodzącym tygodniu, modlimy się szczególnie o nowe powołania. Podczas Mszy św. czytany jest fragment Ewangelii wg. św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10, 11-18).

więcej

23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

W dniu 23 kwietnia Kościół w Polsce obchodzi uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Św. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.

więcej

XIII Tydzień Biblijny

III Niedziele Wielkanocna rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny w Kościele katolickim w Polsce, którego motywem przewodnim są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

więcej

Życzenia Wialkanocne

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja!

Drodzy Parafianie i Goście

Niech światło wiary, które promieniuje od Zmartwychwstałego Pana, umacnia w budowaniu dobra każdego dnia, a zadziwienie nad pustym Grobem prowadzi do postawy wdzięczności za łaskę wiary w zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, które przypieczętowało pojednanie Boga z człowiekiem i związało Niebo z ziemią, będzie źródłem nieustannego światła dla naszych serc i umysłów. Niech rozświetli nasze drogi rozpraszając wszelkie mroki doświadczeń, których życie w obecnej sytuacji nie szczędzi nikomu. Radosnego i pełnego pokoju przeżycia Świąt Wielkanocnych.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  Z darem modlitwy

                                                                            ks. Robert Szymura                                                                                                     ks. Krzysztof Duchnowski

                                                                                     Wikariusz                                                                                                                              Proboszcz