Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Co trzeci zamęczony był Polakiem… Polski ksiądz – wróg wyjątkowy.

Z chwilą wybuchu wojny, do obozu zsyłano więźniów politycznych, osoby więzione za przekonania, a także ludzi uwięzionych w czasie łapanek. Stał się on miejscem kaźni m.in. polskich działaczy politycznych i samorządowych oraz polskich księży.

więcej

Odpust św. Wojciecha

W Czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, przeżywaliśmy w naszej parafii Uroczystości Odpustowe ku czci św. Wojciecha Biskupa i Męczennika, głównego patrona Polski i głównego patron Parafii. Sumie Odpustowej o godz. 11:00, przewodniczył ksiądz Proboszcz Krzysztof Duchnowski.

więcej

Niedziela Dobrego Pasterza

IV Niedziela Wielkanocna nazywana jest także Niedzielą Dobrego Pasterza. W tym dniu, jak i w całym nadchodzącym tygodniu, modlimy się szczególnie o nowe powołania. Podczas Mszy św. czytany jest fragment Ewangelii wg. św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem (J 10, 11-18).

więcej

23 kwietnia Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski

W dniu 23 kwietnia Kościół w Polsce obchodzi uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Św. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.

więcej

XIII Tydzień Biblijny

III Niedziele Wielkanocna rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny w Kościele katolickim w Polsce, którego motywem przewodnim są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

więcej

Życzenia Wialkanocne

Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja, Alleluja!

Drodzy Parafianie i Goście

Niech światło wiary, które promieniuje od Zmartwychwstałego Pana, umacnia w budowaniu dobra każdego dnia, a zadziwienie nad pustym Grobem prowadzi do postawy wdzięczności za łaskę wiary w zwycięstwo Chrystusa Zmartwychwstałego. Niech Zmartwychwstanie Chrystusa, które przypieczętowało pojednanie Boga z człowiekiem i związało Niebo z ziemią, będzie źródłem nieustannego światła dla naszych serc i umysłów. Niech rozświetli nasze drogi rozpraszając wszelkie mroki doświadczeń, których życie w obecnej sytuacji nie szczędzi nikomu. Radosnego i pełnego pokoju przeżycia Świąt Wielkanocnych.

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                  Z darem modlitwy

                                                                            ks. Robert Szymura                                                                                                     ks. Krzysztof Duchnowski

                                                                                     Wikariusz                                                                                                                              Proboszcz

Błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych w Niedzielę Zmartwychwstania

Głowa rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie jedna osoba z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

Oto Słowo Boże.

Wszyscy odpowiadają: Bogu niech będą dzięki.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się:

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek. Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka + znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Następnie kropi pokarmy wodą święconą.

Święte Triduum Paschalne

Triduum Paschalne stanowi szczyt i centrum roku liturgicznego. Kościół celebruje zbawcze czyny Chrystusa w dni, w których one się dokonały w historii. Triduum Paschalne w wymiarze liturgicznym obejmuje trzy doby. Rozpoczyna się wielkoczwartkową Mszą Wieczerzy Pańskiej. Trwa przez Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Szczytem Triduum jest Wigilia Paschalna. Triduum kończy się drugimi nieszporami niedzieli zmartwychwstania. Właściwie są to trzy święte noce. Pierwsza z czwartku na piątek, kiedy Chrystus po spożyciu Ostatniej Wieczerzy z uczniami został zdradzony przez Judasza. Noc z piątku na sobotę była nocą wielkiej ciszy kosmosu, bo ukrzyżowany Pan życia został pogrzebany. Poranek niedzielny zaś był świadkiem zmartwychwstania Chrystusa. Zbawcze czyny Jezusa, celebrowane bardzo uroczyście w dni Triduum Paschalnego, są istotną i jedyną treścią liturgii Kościoła. A każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pańskiego.

więcej

Plan transmisji

Plan transmisji Triduum Paschalnego i propozycje programowe na Wielkanoc Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej oraz telewizji internetowej Dom Józefa.

Święty Michale Archaniele, módl się za nami!

W minionych dniach przeżywaliśmy w naszej parafii Wielkopostne Dni Skupienia ze Świętym Michałem Archaniołem. Jego obecność była szczególna, ponieważ przez ponad tydzień mogliśmy cieszyć się metrowej wysokości figurą, która przedstawiała zwycięstwo świętego Michała nad szatanem. Nauki wielkopostne wygłosił ksiądz Przemysław Piątek ze zgromadzenia księży Michaelitów.

więcej

Odpusty w Roku Świętego Józefa

Z trwającym Rokiem Świętego Józefa związany jest dar specjalnych odpustów. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.

Poniżej zamieszczamy teść Dekretu Penitencjarii Apostolskiej w sprawie odpustów w Roku Świętego Józefa.

więcej

W związku z trwającym Rokiem św. Józefa od 1 do 31 marca br. w sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, każdego dnia o godz. 20.30 będą „Marcowe wieczory ze św. Józefem” zakończone Apelem Jasnogórskim, jako czas duchowego przygotowania do Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Transmisja przez telewizję Dom Józefa i Radio Rodzina.