Sakrament ten można przyjąć podczas comiesięcznych odwiedzin chorych od godz. 9:00

  • Pierwszy czwartek miesiąca: Łuszczanów, Hilarów, Kadziak, Bachorzew
  • Pierwsza sobota miesiąca: Wilkowyja i Annapol

Lub w każdym czasie na wezwanie kapłana do domu chorego

 

Co należy przygotować, kiedy wzywamy kapłana do chorego?

Przed przyjściem kapłana należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą.