Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Przygotowanie dalsze

Narzeczeni powinni ukończyć katechezę przedmałżeńską (tzw. kurs przedmałżeński).

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty i godziny ślubu – zazwyczaj z rocznym wyprzedzeniem.

 

Przygotowanie bliższe (Trzy miesiące przed ślubem)

Formalności prawne poprzedzające zawarcie małżeństwa dokonuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego (jeżeli narzeczeni chcą je przeprowadzić w innej parafii konieczne jest zezwolenie jednego ze swoich proboszczów). Narzeczeni zgłaszają się razem trzy miesiące przed terminem ślubem z kompletem wymaganych dokumentów do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedmałżeńskiego. Do spisywania protokołu powinni przynieść ze sobą następujące dokumenty:

  • Ważny dokument tożsamości - dowody osobiste;
  • Świadectwa chrztu św. (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia (nie wcześniej niż 6 miesięcy przed data ślubu). Jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty;
  • Świadectwa ukończenia nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (kserokopia);
  • Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej (kurs małżeński);
  • Zaświadczenie z Poradni Życia Małżeńskiego (Poradnia Rodzinna);
  • Dane świadków (imię, nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania);
  • Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne 6 miesięcy);
  • Jeżeli wcześniej został zwarty związek cywilny – odpis Skróconego Aktu Małżeństwa z USC.