W minioną sobotę o godz. 17:30, w naszej Parafii, wystawą i prezentacją multimedialną o Kapłanach-Męczennikach II wojny światowej, rozpoczęły się uroczystości Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego poświęcone ks. bp Franciszkowi Jedwabskiemu. Prezentacje o tematyce niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, poprowadził ks. prałat dr Sławomir Kęszka - proboszcza Parafii pw. Zwiastowania NMP w Dębe, Delegata Biskupa Kaliskiego DS. Podtrzymywania Pamięci o Męczeństwie Duchowieństwa Polskiego. Msza św. o godz. 18.00 – została odprawiona w intencji polskich Kapłanów-Męczenników. Podczas Mszy św. niedzielnych o godz. 7:30, 9:25 i 16:00 ks. Sławomir wygłosił Słowo Boże, w którym przybliżył nam postać ks. bp Franciszka jedwabskiego.

ZOBACZ ZDJĘCIA